Personvernerklæring Circius Pharma AS

Informasjon om behandling av personopplysninger

Vi tar personvernet på alvor og vil at du skal føle deg trygg når du utleverer personopplysninger til oss. Det er viktig for oss å være åpne og informere deg på en forståelig måte om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?

Det er Circius Pharma AS, organisasjonsnummer 927538075 , Askimveien 932, 1811, Askim , Norge, som er ansvarlig organisasjon (behandlingsansvarlig) for personopplysninger vi samler inn og behandler.
For at vi skal kunne etterleve gjeldende personvernlovgivning, har Circius Pharma AS oppnevnt et personvernombud som er ansvarlig for alle spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger.

Du kontakter oss enklest ved å sende en e-post til GDPR@circiuspharma.com eller ringe oss på telefon +47 91136332.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Vi behandler personopplysningene dine utelukkende for å kunne tilby deg produkter og tjenester. Det kan være i forbindelse med at du benytter tjenester på Circius Pharma ASs nettsider, eller det kan være knyttet til kundeforholdet. Eksempler på innsamling av personopplysninger:

 • når du bruker tjenester på nettsidene våre
 • når du abonnerer på nyhetsbrevet vårt
 • når du benytter kontaktskjemaene våre
 • ved utvikling av produkter og tjenester
 • ved behandling av reklamasjoner

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Personopplysninger som vi behandler, er både informasjon du gir når du tar kontakt med oss, og når du bruker nettsidene våre.
Ved hjelp av informasjonskapsler på nettsidene samler vi inn informasjon om

 • språkinnstillinger
 • hvilke sider du har besøkt
 • nettleserinnstillinger
 • IP-adresse

I forbindelse med dialog om produktene og tjenestene våre kan det være relevant for oss å samle inn følgende informasjon om deg:

 • navn
 • adresse
 • e-postadresse
 • telefonnummer
 • informasjon om bestillinger og saker

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Vi lagrer personopplysningene bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, og så lenge opplysningene er nødvendige for de formålene de opprinnelig ble innsamlet for.

Vi følger løpende rutiner i henhold til gjeldende lovgivning for å være sikre på at vi ikke lagrer unødige opplysninger om deg. Lagringsperiodene kan variere, avhengig av hvilke lover som gjelder for behandlingen av personopplysninger.

I forbindelse med markedsføring bruker vi kun registre der de registrerte har gitt sitt samtykke til å være med. Hvis du som registrert får tilsendt markedsføringsmateriell fra oss og ønsker at vi skal slutte å sende deg slikt materiell, kan du kontakte oss via e-post GDPR@circiuspharma.com eller via telefon +47 91136332, så sørger vi for at du blir slettet fra våre registre.

Hvordan behandler vi personopplysninger?

Vi arbeider kontinuerlig med personvern for å sikre at personopplysningene dine er trygge hos oss og beskyttes mot uautorisert tilgang, forvrengning, spredning eller annen ulovlig behandling.

Til hvem utleverer vi personopplysninger?

I de tilfellene hvor vi utleverer opplysningene dine, er det kun for å tilby deg produkter og tjenester, eller fordi lovgivningen pålegger oss å gjøre det. For å kunne levere produkter og tjenester benytter vi iblant underleverandører. For at informasjonen din skal være i trygge hender, har vi inngått avtaler med underleverandørene våre for å forsikre oss om at informasjonen behandles i samsvar med gjeldende lovgivning.

I tilfeller der du har utlevert sensitive personopplysninger som sykehistorie, nåværende helsetilstand eller lignende informasjon, er hovedregelen at personopplysningene omfattes av taushetsplikt.

Dine rettigheter

Vi ønsker alltid å være åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Hvis du vil ha innsyn i hvordan vi behandler personopplysningene, kan du kreve å få tilgang til dem via et registerutdrag. Hvis vi mottar en slik forespørsel fra deg, kan vi eventuelt be om utfyllende informasjon for å være sikre på at vi utleverer opplysningene til riktig person. Du har alltid rett til å kreve at personopplysningene dine korrigeres. Du kan også kreve at bruken av personopplysningene begrenses, eller at opplysningene slettes i den grad det er i samsvar med gjeldende lovgivning og avtaler som er inngått med deg.

Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine feil, er du alltid velkommen til å kontakte oss, så vil vi forsøke å rette opp eventuelle feil i dialog med deg. Du kan også klage direkte til ansvarlig tilsynsmyndighet. Ansvarlig tilsynsmyndighet for ditt land innenfor EU finner du via følgende lenke

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om GDPR og personvern. Vårt personvernombud kan enklest kontaktes via e-post GDPR@circiuspharma.com eller på telefonnummer +47 91136332

Behandlingsansvarlig
Circius Pharma AS
Organisasjonsnummer: 927538075
Södra Långebergsgatan 34-36, 436 32 Askim, Sweden